Khi tôi đề nghị khách hàng/ bạn bè/ đồng nghiệp của tôi rằng họ nên thêm một số trang web để bổ sung một vài nội dung thú vị vào trang web của họ, tôi thường nghe một trong ba câu trả lời sau:

  • 3% số lần: “Không thành vấn đề, tôi đang làm đây.”
  • 75% số lần: “Nhưng tôi không biết viết về gì cả”
  • 22% số lần: “Không ai đọc đâu, viết nhiều cũng chả làm gì”.

Tôi sẽ bỏ qua các câu trả lời rõ ràng, chẳng hạn như “Nếu sản phẩm của bạn quá nhàm chán, tại sao vẫn có người mua nó?” Hoặc “Vậy tại sao bạn có thể nói về sản phẩm của mình suốt 2 giờ liền trong một bữa tiệc ?” Tôi hiểu việc đưa ra ý kiến chính xác cho vấn đề này quả không phải là chuyện dễ. Vì khi bạn dành tất cả thời gian của mình chú tâm vào một công việc kinh doanh duy nhất, ngày này qua ngày khác, lâu ngày nó có thể hình thành một thói quen và bản chất thứ hai của bạn, đó chính là bạn không còn khả năng sáng tạo, tưởng tượng được những điều mà khách hàng muốn biết nữa.
Dưới đây là một danh sách bao gồm các ý kiến tôi nhìn nhận về vấn đề này, và các cách tôi giải quyết chúng triệt để.

Read more